• Call: 07132358537
  • Fax:07132358537
  • Mail:info@TetaSms.com

مهد كودك و مدرسه

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان مهدکودک یا مدارس خود متعجب شوید!

اطلاعات والدین را در دفترچه تلفن خود ثبت نموده و به صورت هفتگی یا ماهانه پیامکی های آموزشی برای ایشان ارسال نمایید.
این امکان را به والدین بدهید که با ارسال یک عدد از وضعیت تحصیلی فرزندان خود مطلع گردند.
هزینه های تماس خود با والدین را کاهش دهید(هر پیامک 12 تومان، متوسط هر تماس با موبایل 150 تومان)
به صورت اتوماتیک تولد فرزندان را به والدین و خود آنها تبریک بگویید.
با یک پیامک از والدین جهت شرکت جلسات اولیا و مربیان دعوت به عمل آورید و این امکان را به آنها بدهید که با ارسال یک عدد، آمادگی خود را برای حضور در جلسات اعلام نمایند.
بسته پیامکی خود را به والدین فروخته و یک محل درآمد برای مهدکودک یا مدرسه خود ایجاد نمایید.
اخبار و اتفاقات مهم مدرسه را به والدین اطلاع دهید.
والدین را از اتفاقات مهم (کنسل شدن یک کلاس، زودتر تعطیل شدن، عدم حضور فرزند و …) آگاه کنید.
و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت والدین فرزندان مدرسه یا مهدکودک شما