• Call: 07132358537
  • Fax:07132358537
  • Mail:info@TetaSms.com

فایل راهنما

راهنمای استفاده از سامانه

ارائه راهنمایی های لازم در خصوص امکانات و شیوه کارکرد سامانه بعد از تحویل پنل پیامک، از مهمترین وظایف سامانه ها در قبال مشتریان می باشد که متاسفانه در بسیاری از موارد به آن بی توجهی می شود.

تتا علاوه بر پشتیبانی ۲۴ ساعته از قسمت تیکتینگ، فایل راهنمای سامانه را نیز آماده سازی نموده است که می توانید در این قسمت دانلود نمایید.

 

فایل راهنمای سامانه را می توانید از اینجا دریافت نمایید.