• Call: 07132358537
  • Fax:07132358537
  • Mail:info@TetaSms.com

شركت هاي بيمه

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان نمایندگی بیمه خود متعجب شوید!

به صورت اتوماتیک مشتریانتان را از زمان سر رسید بیمه نامه مطلع نمایید
اطلاع رسانی به مشتریان با ارسال پیامک در مورد قوانین و مقررات جدید بیمه
ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس بیمه گذار با نمایندگی
به صورت اتوماتیک از طریق پیامک قبل از زمان سررسید اقساط بیمه گذار خود را مطلع کنید.
در مورد تخفیفات بیمه به مشتریان خود اطلاع رسانی کنید و از آنها بخواهید که دوستان خود را نیز در مورد این تخفیف ها مطلع کنند.
اعیاد و مراسم را به کلیه مشتریان خود به صورت پیامک با نام در کمتر از یک دقیقه تبریک یا تسلیت بگویید
هزینه های تماس با مشتریانتان را به میزان قابل توجهی کاهش دهید (هر پیامک 12 تومان،متوسط هر تماس با موبایل 150 تومان)
و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان نمایندگی بیمه شما